Vägen till Lövnäset på vintern 2023-2024

Vi plogar själv vägen och där finns ingen mötesplatser.
visa hänsyn till vårt arbete

visa hänsyn till vår säkerhet

se hur vägen ser ut på video