Vägen till Lövnäset på vintern 2022

Vi plogar själv vägen och där finns ingen mötesplatser.
visa hänsyn till vårt arbete

visa hänsyn till vår säkerhet

se hur vägen ser ut på video